Paliwo alternatywne

PSZOK - punk selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Kontakt

  • Konferencja „Dokąd zmierza USKOM – dokąd zmierza Rynek”
  • Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
  • Życzenia Świąteczne

Konferencja „Dokąd zmierza USKOM – dokąd zmierza Rynek”

2014.02.03

W dniach 30-31 stycznia 2014 w Iławie odbyła się pierwsza, zorganizowana przez USKOM konferencja pt.” Dokąd zmierza USKOM – dokąd zmierza Rynek”. W konferencji uczestniczyli  przedstawiciele firm konsultingowych, prawniczych,  środowisk akademickich, przemysłu cementowego, Krajowej Izby Gospodarczej , samorządowcy oraz eksperci branżowi.

W trakcie spotkania poruszane były tematy związane z aktualnym obrazem rynku po zmianach wywołanych przez nowe uregulowania prawne w sektorze odpadowym, postępem prac nad nową ustawą o odnawialnych źródłach energii, rozwojem i sposobem wykorzystania paliw alternatywnych w krajowym i europejskim przemyśle cementowym czy analizą otoczenia prawnego i biznesowego…czytaj więcej